Disclaimer-privacyverklaring

Privacy verklaring

Goede afspraken maken goede vrienden!

Disclaimer

U wordt geacht de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden bij toegang tot de site van "CruiseTops-vaaropleiding&charter", commerciële benaming van Verlivané Projects BVBA.

Wij streven steeds naar uiterste betrouwbaarheid en correctheid van de geleverde informatie.

Mocht de geleverde informatie op één of onder manier niet correct of foutief zijn, kan Verlivané Projects BVBA hiervoor niet aansprakelijk gesteld kan worden.

Alle info op onze website evenals de verwijzing naar andere websites is louter informatief en heeft als doel u zo een correct mogelijk beeld te schetsen van al onze activiteiten.

De informatie mag niet beschouwd worden als een prijsofferte of geldende afspraak.

Kortingen zijn slechts van toepassing op het voorwerp waarop ze betrekking hebben en beperkt in de tijd zoals geafficheerd.

Onjuistheid of onvolledigheid van de verstrekt info kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding.

Wenst u een gedetailleerde offerte op maat met betrekking tot één van onze geafficheerde diensten, aarzel niet contact op te nemen.

Teksten, publicaties en foto's zijn auteursrechtelijk beschermd.Geen verspreiding zonder uitdrukkelijke toestemming.

Bescherming van persoonsgegevens - GDPR:

Privacy en bescherming van persoonsgegevens en levenssfeer zijn van prioritair belang voor ons.

In het kader van de wet ter bescherming van persoonsgegevens vindt u hieronder hoe Verlivané Projects BVBA, met maatschappelijke zetel te Herman Teirlinckstraat 2 1982 Weerde- B, uw persoonsgegevens verzamelt en opslaat in functie van haar commerciële activiteit.

 

Verlivané Projects BVBA verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van hun klanten en geïnteresseerden in functie van het versturen van nieuwsbrieven, e-books, cursussen en uitnodigingen.

De firma verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de van toepassing zijnde wetgeving hieromtrent, welke geregeld is in Europees verband. Hierover werd in Europees verband een verordening aangenomen op 27 april 2016 welke op 25 mei 2018 definitief van toepassing werd.

Hoe en welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Verlivané Projects BVBA, met als commerciële benaming "CruiseTops-vaaropleiding&charter", verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons heeft meegedeeld via een contactformulier op de website www.vaaropleidingencharter.be of www.cruisetops.be

De gegevens die op deze manier verzameld (kunnen) worden zijn:

Voor en achternaam/adres

Telefoonnummer

Emailadres

Verlivané Projects BVBA verzamelt eveneens persoonlijke gegevens van klanten.

In dit geval gaat het over bijkomende informatie die u zelf aan ons meedeelt tijdens de persoonlijke gesprekken en die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze opdrachten, bv. in het kader van het uitschrijven van attesten(adres, rijksregisternummer, ..).

Wanneer en waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Persoonlijke gegevens worden enkel bewaard om u telefonisch, per mail of per brief te kunnen contacteren in het kader van de bekendmaking van ons aanbod.

Persoonlijke gegevens worden enkel verwerkt indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier of het invullen van een intakedocument.

Hoelang bewaart Verlivané Projects BVBA uw gegevens?

De firma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de door u gevraagde dienstverlening.

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienstverlening, en worden nooit doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden.

Uw gegevens worden enkel gedeeld met derde partijen in het kader van wettelijke verplichtingen (boekhouding).

Worden uw persoonlijke gegevens op een veilige manier bewaard?

Verlivané Projects BVBA beschouwt het veilig bewaren en behandelen van uw persoonlijke gegevens als een prioriteit. We doen er alles aan om misbruik, diefstal of verlies tegen te gaan.

Daarom maken we gebruik van beveiligingssoftware om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, misbruik, verlies of openbaarmaking.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of moest u meer informatie wensen over de manier waarop we de beveiliging garanderen, kan u steeds contact met ons opnemen via info@cruisetops.be of info@vaaropleidingencharter.be

Kan ik zelf mijn gegevens inzien of wijzigen?

Onderaan elke mailing die verstuurd wordt door "Cruisetops - vaaropleiding en charter" bevindt zich een “uitschrijf knop”. Via deze knop kan u uw geregistreerde gegevens (emailadres, naam, voornaam, telefoonnummer) opvragen, wijzigen of indien gewenst volledig uitschrijven.

Indien u uitschrijft voor een mailing, worden AL uw persoonlijke gegevens verwijderd uit ons databestand en ontvangt u geen enkele nieuwsbrief meer.

Wenst u informatie over andere gegevens die we bewaren, dan kan u contact opnemen met info@cruisetops.be of info@vaaropleidingencharter.be

Ontvangt u geen mailings van "Cruisetops - vaaropleiding en charter", en wenst u toch te weten of we eventueel persoonsgegevens over u bewaren, dan kan u contact opnemen met info@cruisetops.be of info@vaaropledingencharter.be

Nog vragen?

Heeft u nog vragen of bedenkingen omtrent het privacy beleid van Verlivané Projects BVBA, neem dan contact op met:

Nicole Van Erp 0477 822 999– info@cruisetops.be of info@vaaropleidingencharter.be

Contacteer ons:

 

Cruisetops - vaaropleiding & charter

VERLIVANE PROJECTS BVBA

Herman Teirlinckstraat 2

1982 Weerde

Email:

info@vaaropleidingencharter.be

Tel:

+32 (0) 477/822.999.

Wanneer kan je boeken:

 

Theorie:

GANS HET JAAR - weekend en avondopleiding

 

Praktijk:

VAN MAART TOT NOVEMBER

 

Charter:

VAN APRIL TOT NOVEMBER

©2018 CruiseTops All Rights Reserved.

Word fan!

 

instagram: www.instagram.com/cruisetopsbvba

 

Facebook: www.facebook.com/cruisetops